Paketreselagen

Paketreselagen är en svensk lag som ger dig som konsument en resegaranti avseende en viss typ av resor.

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer om en resa blir inställd eller avbruten. Om din resa blir inställd eller avbruten, kan du ansöka om ersättning ur resegarantin. Paketreselagen gäller inte om du som resenär behöver ställa in eller avbryta din resa pga. sjukdom eller får förhinder.

Från den 1 augusti 2018 gäller den nya paketreselagen. Den gäller precis som tidigare för paket- och charterresor, men omfattar nu även sammanlänkade och kopplade resor.

Vad är en sammanlänkad eller kopplad resa?

En kopplad resa är när du bokar både resa och boende vid ett och samma tillfälle, dvs. resa och boende kopplas ihop vid beställningen. Den gäller även när du bokar en kombination av minst två olika resetjänster som avser samma resa och som bokas vid ett och samma tillfälle.

Med resetjänster avses:

  • Passagerartransport
  • Inkvartering som inte utgör en integrerad del av passagerartransport
  • Uthyrning av bilar och andra motorfordon
  • Alla andra turisttjänster som inte utgör en integrerad del av de föregående resetjänsterna och som utgör en väsentlig del av paketet

Den nya lagen gäller under förutsättning att dina person- och betaluppgifter förs över och bokas inom 24 timmar.

Läs mer om paketreselagen under respektive länk

 
 

Läs mer om BIG Travels resevillkor

 

Acceptera cookies
För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies.
Läs mer om cookies