Upp till 30 % kostnadssänkning
ANVÄND VÅRT SJÄLVBOKNINGSSYSTEM
SPARA UPP TILL 10 %
ANVÄND VÅRA CENTRALA LEVERANTÖRSAVTAL
SPARA UPP TILL 20 %
VI FÖRBÄTTRAR DIN
POLICY OCH RUTINER
SPARA UPP TILL 30 %

SÄNK DINA RESEKOSTNADER UPP TILL 30 %.

Genom ett aktivt samarbete och gemensamma målsättningar kan vi kraftigt bidraga till att sänka era reserelaterade kostnader med upp till 30 %. Ge oss en chans att genomföra en grundlig analys och därefter komma med förslag på hur ett förändrat resande skulle kunna se ut. Det lönar sig.

BOKA ENKELT I VÅRT SJÄLVBOKNINGSSYSTEM

Vårt självbokningssystem är utvecklat i samarbete med flygbolagens samarbetspartner Amadeus och är ett enkelt och lättförståeligt självbokningssystem. Där finner du som användare tillgänglighet på flyg, tåg, hotell, marktransporter och hyrbil. Här kan du även lätt följa hela din bokningsprocess. Applikationen kan antingen användas individuellt och/ eller av utsedda resebeställare. Systemet spar tid och pengar.

VÅRA AVTAL GER DIG BÄSTA PRISET

Vi har dessutom styrkan att ha färdigförhandlade avtal med flygbolag och hotellkedjor, priser som även minsta lokala kund får glädje av redan på första resan.

DU FÅR STATISTIK OCH UPPFÖLJNING

Vi tillhandahåller statistik i syfte att du skall kunna utveckla och förbättra eventuella egna leverantörsavtal.

DU FÅR STATISTIK UPPDELAT PER PRODUKT

Vi tillhandahåller också siffror uppdelade på produkter. Syftet är att kunna följa förändringar i inköpsbeteenden, så att Travel Managers eller liknande funktion kan ta ställning till eventuella förändringar som kräver aktiv åtgärd och beslut.

DU FÅR DIN ORGANISATIONS MILJÖPÅVERKAN

Vi tillhandahåller statistik avseende organisationens påverkan på miljön.

DU FÅR LÖPANDE TRENDER OCH NYHETER

Vi tillhandahåller uppföljning avseende avvikelser från företagets resepolicy. Den avser exempelvis bokningsklasser, prisdifferenser och annan information som innebär avvikelser. Vi tillhandahåller årligen en kort beskrivning av trender och löpande nyheter.