Ökad digitalisering

BIG Travel stänger ner de webbaserade formaterade profil- och beställningsformulären

Som en konsekvens av förändrade förutsättningar för datahantering, krav från kunderna på egenkontroll och den ökade digitalisering av servicen som sker inom BIG Travel och resebranschen, stänger vi den 1 april 2021 ner de webbaserade formaterade blanketter som ni tidigare använt för att lägga upp resenärsprofiler eller e-posta beställningar till oss.

Framöver kommer ni och era användare att på säkra och effektivare sätt kunna skapa och uppdatera resenärsprofiler direkt i de nya lösningar för bokning och profiler som vi nu implementerar tillsammans med er.

Återkom till er kontaktperson på BIG Travel vid frågor.