Vanliga frågor

 

Vid resor till / via USA

Européer som reser till USA eller mellanlandar där, måste från och med den 12 januari 2009 registrera sin inresa online. Anmälan till de amerikanska myndigheterna görs på Internet och ersätter den blankett (I94) som tidigare fylldes i ombord på flyget. Informationen som man måste uppge är den samma som tidigare, d.v.s. upplysningar om t ex mental och fysisk hälsa, kriminell belastning, droghistoria mm. 

De nya reglerna, ESTA (Electronic System for Travel Authority), har tagits fram av departementet för terrorbekämpning, Homeland Security, och syftar till att spåra så kallade högriskpassagerare. 

Resenären ombeds att gå in på ESTAs webbplats och fylla i de obligatoriska uppgifterna senast 72 timmar före sin avresa. I de flesta fall kommer ett godkännande inom några sekunder, men om ansökan inte blivit godkänd måste resenären vända sig till den amerikanska ambassaden för visum. 

Resenärer som inte registrerat dessa uppgifter senast 72 timmar före avresan och fått ett godkännande, släpps inte ombord. Det är alltså av yttersta vikt att resenären inväntar bekräftelse/godkännande. 

När man väl registrerat sig och fått ett godkännande, gäller detta för obegränsat antal resor till USA under två års tid. Om du skaffar ett nytt pass eller om någon/några av lämnade uppgifter ändras, måste dock en ny registrering göras. 

Observera att det är resenärens/kundens eget ansvar att registrera sig. Bigtravel.se tar inte något som helst ansvar för att detta blir gjort i tid. 

Det kostar 14 dollar att göra sin ESTA ansökan.

Nya inresekrav för minderåriga till Sydafrika

Från och med 1 juni 2015 måste alla minderåriga (barn och ungdomar under 18 år) förutom pass, kunna visa upp ett ”birth certificate”, dvs. ett personbevis*, som visar vilka föräldrarna är.
Detta gäller alla som ännu inte har fyllt 18 år, även om personen reser med båda föräldrarna.

Reser barnet endast med en förälder ska barnet förutom personbevis också kunna visa upp ett skriftligt medgivande från den andre vårdnadshavaren att barnet får resa till och från Sydafrika.

I de fall där personen som reser med barnet har ensam vårdnad om barnet, ska detta kunna visas med ett domstolsbeslut. I de fall det är tillämpligt, ett dödscertifikat om vårdnadshavare har gått bort.


Reser barnet med vuxen som inte är förälder/vårdnadshavare ska barnet förutom pass och födelsebevis även kunna visa upp ett medgivande från föräldrar/vårdnadshavare att barnet får resa med personen i fråga.
Man måste även visa upp kopior på föräldrars/vårdnadshavares pass eller annan internationellt giltig identitetshandling, samt kontaktuppgifter till föräldrar/vårdnadshavare. I de fall det är tillämpligt, ett dödscertifikat om förälder/vårdnadshavare har gått bort.

Barn som reser utan vuxen ska barnet förutom pass och födelsebevis även kunna visa upp ett skriftligt medgivande från föräldrar/vårdnadshavare att barnet får resa till/från Sydafrika, brev med adress och kontaktuppgifter från den person som ska ta emot barnet i Sydafrika.

Man måste även ta med kopior av identitetshandling eller pass, samt visum eller permanent uppehållstillstånd för personen som tar emot barnet samt kontaktuppgifter till föräldrar/vårdnadshavare.

För utförligare information eller frågor angående detta ärende ber vi er kontakta Sydafrikanska ambassaden i Stockholm.

*Personbeviset som är ett utdrag från folkbokföringen (på engelska) ska vara stämplat och underskrivet av Skatteverket. Detta kan du beställa per telefon 0771-567 567 eller genom att besöka ditt lokala skattekontor.

Alla dokument ska vara original skrivna på engelska. Bestämmelserna gäller även vid rena transitresor via Sydafrika

Vem kan hjälpa oss med frågor rörande pass och visum?

Det är resenärens eget ansvar att kontrollera att den har giltigt pass och att man har visum som eventuellt krävs för den/de destinationer man ska resa till. Om ni har frågor angående pass och visum rekommenderar vi att ni kontaktar Visum Direkt på telefon 08-6627320.

Kan ni hjälpa mig med visum till Australien?

BIG Travel kan hjälpa till med Visum till Australien för vissa nationaliteter mot en mindre kostnad.

Detta ger dig uppehåll i Australien som turist i upp till 3 månader. Det är resenärens ansvar att ta reda på vilka begränsningar det innebär att resa på turistvisum till Australien.  

För att vi ska kunna utfärda visum behöver vi en passkopia, måste vara oss tillhanda senast 2 veckor innan avresa. Du som resenär är själv ansvarig för att skicka in dessa uppgifter till BIG Travel  i rimlig tid.

När vi har ansökt om ditt turistvisum får du en bekräftelse per e-mail. Visumet är elektroniskt och knutet till ditt pass. 
BIG Travel tar inget ansvar för ev. nekande av visum.

Acceptera cookies
För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies.
Läs mer om cookies