Klimatkompensering

BIG Travel är ett företag som tar ansvar för sin omvärld.

Klimatkompensera och bidra till en hållbar utveckling! De flesta former av resor, boende och konsumtion bidrar till klimatförändringar. BIG Travel ger dig möjlighet att klimatkompensera din resa för de koldioxidutsläpp som den orsakar, oavsett om du väljer att kompensera för din flyg- eller bilresa eller din hotellvistelse. Du kan göra det som privatperson eller som företag. 
 
Som samarbetspartner har BIG Travel valt Tricorona Climate Partner AB. Därigenom kan BIG Travel erbjuda klimatneutralisering och klimatkompensationsprojekt av högsta kvalitet, certifierade av bland andra FN och eller Gold Standard. CDM-projekten (Clean Development Mechanism) uppfyller Kyotoprotokollets kriterier om att löpande kvantifiera klimatnyttan. Kontrollen sköts av oberoende auktoriserade revisorer som rapporterar om projektet till FN. 
 
Varje CDM-projekt granskas kontinuerligt för att beräkna den faktiska utsläppsreduktionen under den aktuella perioden, vartefter FN utfärdar utsläppsreduktionscertifikat, eller CER (Certified Emission Reduction). CDM-projekt är ofta investeringar i förnybar energi. 
 
Gold Standard är en global ideell stiftelse som initierades 2003 av ett flertal miljöorganisationer, däribland WWF International och Greenpeace International, och är den enda certifieringsstandard som är godkänd och betrodd av mer än 80 internationella miljöorganisationer. Projekten övervakas även av en oberoende teknisk rådgivande kommitté och kontrolleras av oberoende revisorer. 
 
Gold Standard är ett vanligt upphandlingskrav i offentlig upphandling av CDM-projekt. Gold Standard verifierar såväl CDM- som VER-projekt.
Så fungerar det
 
Merparten av vårt resande, vårt boende och vår konsumtion påverkar klimatet genom utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid från fossilenergi. För att undvika omfattande klimatförändringar måste vi minska världens totala utsläpp av växthusgaser. Det viktigaste du kan göra är att minska dina egna direkta utsläpp.
 
För de utsläpp som finns kvar, kan du neutralisera effekten genom att bidra till ett projekt som leder till att minska utsläpp någon annanstans i motsvarande grad. Detta kallas för klimatkompensation. När du väljer att beräkna och neutralisera dina utsläpp, bidrar du till utvecklingen av förnybar energiproduktion i olika länder, inom ramarna för Kyotoprotokollet. Genom att minska behovet av fossilkraft i dessa länder, skapar Tricoronas projekt verkliga utsläppsminskningar i dag, samtidigt som de minskar världens beroende på fossila bränslen i framtiden.
 
 
5 goda skäl för att klimatkompensera
 
  • Motverka utsläpp av växthusgaser
  • Bidrag till hållbar utveckling
  • Det är svårt att komma ner till noll
  • Ekonomiskt incitament till förändring
  • Stärk ditt varumärke
     

Acceptera cookies
För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies.
Läs mer om cookies