Kvalitetspolicy BIG Travel Sweden AB

För BIG Travel är kvalitet en central fråga. Ordning och reda samt god kvalitet är grunden för en långvarig och gynnsam affärsrelation med våra kunder och samarbetspartners. För kunden är det vitalt att veta att de resetjänster och dokument som vi levererar motsvarar de högt ställda krav som kunden har all rätt att ställa på oss. 
 
Vi arbetar därför på ett systematiskt sätt med att ständigt förbättra de tjänster vi levererar. Detta gör vi dels genom ett proaktivt arbete där vi identifierar risker och möjligheter som underlag för vår planering och dels genom att systematiskt analysera och genomföra åtgärder avseende inträffade avvikelser och reklamationer för att förhindra att det ska ske igen. 
 
Utifrån detta och utifrån de krav som ställs på vår verksamhet från kunder, samarbetspartners och myndigheter sätter vi upp mål och handlingsplaner för vårt förbättringsarbete. Därför har BIG Travel valt att certifiera sig enligt ledningssystemet för kvalitet - ISO 9001.
 

Acceptera cookies
För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies.
Läs mer om cookies