Miljöpolicy BIG Travel Sweden AB

För BIG Travel såväl som för de flesta organisationer är miljön en central fråga. Miljöhänsyn är en av grunderna för ett långvarigt och hållbart samhälle vilket BIG Travel eftersträvar att bidra till. 
 
BIG Travel arbetar ständigt med att minska miljöpåverkan både i vårt eget arbete i kontor och butiker och genom att erbjuda våra kunder en miljövänligare reseservice.  Detta gör vi genom att medvetandegöra våra kunder och samarbetspartners om vårt miljötänkande före, under och efter resans genomförande och att det är viktigt att de följer de regler och värderingar som krävs för ett aktivt miljöarbete. 
 
I våra processer ser vi till att uppfylla de lagar och andra krav inom miljöområdet som vi berörs av.
 
 

Acceptera cookies
För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies.
Läs mer om cookies