Paketreselagen

Den nya paketreselagen som började gälla den 1 augusti 2018 bygger på ett EU direktiv, vars avsikt har varit att harmonisera paketresereglerna så de blir i stort sett identiska över hela Europa. Då Sverige sedan tidigare haft ett starkt skydd för konsumenter, innebär den nya lagen inte lika stora förändringar som för andra EU-länder.

Resenärens rättigheter tydliggörs och informationskravet stärks gentemot resenären. Den gäller precis som tidigare för paket- och charterresor, men omfattar nu även sammanlänkade och kopplade resor.

Vad är en sammanlänkad eller kopplad resa?

En kopplad resa är när du bokar både resa och boende vid ett och samma tillfälle, dvs. resa och boende kopplas ihop vid beställningen. Den gäller även när du bokar en kombination av minst två olika resetjänster som avser samma resa och som bokas vid ett och samma tillfälle.

Med resetjänster avses:

  • Passagerartransport
  • Inkvartering som inte utgör en integrerad del av passagerartransport
  • Uthyrning av bilar och andra motorfordon
  • Alla andra turisttjänster som inte utgör en integrerad del av de föregående resetjänsterna och som utgör en väsentlig del av paketet

Definitionen på vad som ska anses som en paketresa är utvidgad och omfattar bl.a., förutom de traditionella färdigpaketerade paketresorna, en kombination av olika typer av resetjänster som väljs ut innan betalning hos en näringsidkare och som avser samma resa eller som säljs för ett gemensamt pris eller under beteckningen paketresa.

Om du, efter att ha valt ut och betalat för en resetjänst, bokar ytterligare resetjänster för din resa eller semester via BIG Travel omfattas du inte av de rättigheter som är tillämpliga på paketresor enligt direktiv (EU) 2015/2302.

Därför kommer BIG Travel inte att ansvara för att de enskilda resetjänsterna fullgörs korrekt. Vid problem kontakta den relevanta tjänsteleverantören.

Om du bokar ytterligare resetjänster under samma besök på bigtravel.se, vår bokningswebbplats kommer resetjänsterna emellertid att utgöra en del av ett sammanlänkat researrangemang. I ett sådant fall har BIG Travel, i enlighet med EU-rätten, ett skydd för återbetalning av dina betalningar till BIG Travel för tjänster som inte fullgörs som en följd av BIG Travels obestånd. Observera att detta inte innebär någon återbetalning om den berörda tjänsteleverantören hamnar på obestånd.

Läs mer om paketreselagen

 

Läs mer om BIG Travels resevillkor

 

Acceptera cookies
För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies.
Läs mer om cookies