Resenärens trygghet  

Tänk på att när ni bokar flyg och hotell vid samma tillfälle hos BIG Travel, kan ni tryggt lita på att vi hjälper er om oturen skulle vara framme. Den svenska paketreselagen skyddar resenärer som köpt en paketresa.

Det är tryggt och säkert att köpa en paketresa via BIG Travel!
 


BIG Travel rekommenderar alla resenärer att teckna BIG Travels konkursskydd vid bokning av reguljär flygresa (ej charter). Konkursskyddet kan utnyttjas om resan blir inställd på grund av att flygbolaget har gått i konkurs. 
                              

Vad kostar det?
Biljettpris Premie för konkursskydd
0 - 3000 95 kr
3001 - 6000 145 kr
6001 - 9000 195 kr
9001 - 12 000 245 kr
>12 001 295 kr
   

Med BIG Travels konkursskydd får du vid flygbolagskonkurs pengarna tillbaka eller ny likvärdig returresa om du redan påbörjat din resa enligt villkoren nedan. Konkursskyddet är giltigt endast om det har tecknats i samband med första bokningstillfället och betalning har erlagts. Konkursskydd kan inte tecknas separat efter det att slutbetalning har skett.
   
Premien för konkursskyddet återbetalas inte. Vid återbetalningen uttages en självrisk om 10 % dock lägst 500 kronor per person. Betalning tillbaka sker alltid till samma bank-, betal- och kreditkort från vilket BIG Travel tidigare av er har fått betalt. Konkursskyddet täcker inte kostnader där ersättning kan fås av försäkringsbolag eller liknande. Högsta ersättningsbelopp är 15000 kronor per person och resa. Dock högst 50 000 kronor per familj. 
   
Skyddet gäller inte för flygbolag som när biljetten bokades och betalades är under företagsrekonstruktion, registrerade under ”Chapter 11” eller i övrigt är insolvent eller försatt i konkurs.

 

Acceptera cookies
För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies.
Läs mer om cookies