Resevillkor för bokning på BIG Travel - BIG Travel

Särskilda resevillkor för bokning på BIG Travel


Här kan du läsa våra särskilda resevillkor. Observera att dessa villkor gäller när du bokar din resa på bigtravel.se.
Har du bokat i en av våra butiker se resevillkor här

Resevillkor

Allmänna upplysningar  

 
BIG Travel är perfekt för dig som vet precis när och hur du vill resa. Den effektiva bokningsprocessen gör att du kan spara både tid och pengar. 
 
Hos BIG Travel kan du jämföra priser, flygbolag och själv boka till bästa möjliga pris. Du behöver inte surfa eller ringa runt till olika resebyråer och fråga efter pris och platstillgång, allt finns samlat hos BIG Travel. Dygnet runt, 365 dagar om året.
 
Flygbolagen styr över antal platser i respektive prisklass och giltighet. Detta ligger helt utanför BIG Travel kontroll och ansvar. 
 
Din bokning är bindande när den är betald. Du kan naturligtvis avboka din biljett efter det att du betalt, mot uppvisande av läkarintyg och förutsatt att du tecknat en Återbetalningsgaranti genom BIG Travel. Avbokning måste alltid ske före avresan. Garantin ska tecknas och betalas i samband med bokningen och går ej att köpa i efterhand. 
 
Om du dubbelbokar en flygresa, dvs bokar samma flygavgång fler gånger med samma epostadress så löper du risk att flygbolaget avbokar alla dina resor utan att kontakta oss eller dig först! Detta gäller även om du redan betalt din resa och/eller har bokat hos olika resebyråer. 
 
De flesta flygbolag erbjuder idag biljettlöst resande med så kallad e-ticket. Din resplan med boknings- och biljettnummer skickas till den epostadress du angivit vid beställningen. Flygbiljetterna skickas inom 48h från att vi mottagit din betalning. Om biljetterna inte är dig tillhanda inom rimlig tid ber vi dig skyndsamt att kontakta oss. BIG Travel kan inte ansvara för eventuella brister i postgången. 
 
Bakom BIG Travel finns erfaren och kompetent IATA-utbildad resebyråpersonal som utför kvalitetskontroll, ställer ut flygdokument och ser till att flygbiljetterna skickas i rätt tid. 
 
Undrar du över något, skicka epost till online@bigtravel.se eller ring oss på 040-662 1208 . 
 
Minimum ålder för att göra en bokning hos BIG Travel är 18 år eller med målsmans intyg. 
 
Du kan boka din biljett online senast 2 dagar före utresa.
 
Tänk på att vissa bolag kräver att du skall vara borta natten mellan lördag och söndag samt att du bokar din biljett i god tid före avresa för att få ett bra pris. 
 
Bokningsbekräftelse skickas inom 24 timmar eller nästkommande vardag till den epostadress du angivit. 
 
Var noga med att uppge korrekt adress, telefonnummer etc. Det är mycket viktigt att du uppger namnen på alla resenärer så som de stavas i passet. Ni som reser med barn. tänk på att ni ansvarar för att barnens åldrar blir korrekt. Kontrollera samtidigt att passet är giltigt minst 6 månader efter det datum du planerat att resa hem igen. Det är också viktigt att du kontrollerar med ambassad eller konsulat om det krävs visum till det land du tänker resa till. 
 
Alla angivna flygtider är preliminära, vilket även gäller de tider som medföljer bokningsbekräftelsen. BIG Travel ansvarar inte för eventuella flygtidtabellsändringar från flygbolagen, då detta ligger utanför vår kontroll. BIG Travel ansvarar inte för eventuellt missat flyg på grund av en tidtabellsändring. Var noggrann med att alltid kontrollera avgångstiden med flygbolaget genom att återbekräfta din platsreservation senast 72 timmar före avresa. Alla flygtider är lokala. 
 
Slutbetalning erläggs i samband med bokningstillfället. Därefter är bokningen bindande. 
 
Du kan betala med bank-, betal- och kreditkort via BIG Travel online betalningsfunktion. Vi kan tyvärr inte debitera kort som utfärdats utanför Sverige. 
 
Flygbiljetterna skickas inom 48h från att vi mottagit din betalning.
 
För att skydda dina kreditkortsuppgifter när du bokar resan via BIG Travel använder vi oss av den senaste SSL-teknologin (SSL=Secure Socket Layer). SSL-tekniken är för närvarande den mest använda metoden för att på ett säkert sätt överföra kreditkortsuppgifter och annan känslig information på Internet. 
 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar som står utanför vår kontroll samt för felaktiga priser som orsakats av datafel eller att felaktiga priser och villkor lämnats från flygbolaget. Flygbolagen har rätt att ändra i bokningen inom 24 timmar efter det att bokningen är gjord. Flygpriserna visas inklusive ungefärliga flygskatter och säkerhetsavgifter. Dessa kan komma att ändras något på grund av valutakurser och val av resväg. På bokningsbekräftelsen anges de exakta skatterna och avgifterna som debiterats dig. Flygpriset är ej garanterat förrän efter fullgjord bokning. 
 
Vissa av våra lägre priser är endast säljbara tillsammans med landarrangemang. Dessa priser är märkta med "Tour Operator Fares/Package Fares" i regler från respektive flygbolag. Det är kundens eget ansvar att uppmärksamma och följa dessa regler. Bokas dessa priser kontaktar BIG Travel Er för bokning av landarrangemang t ex hotell, hyrbil mm. 
 
Flera flygbolag har på olika priser strikta förköpskrav. Görs bokning vid en sådan tidpunkt så BIG Travel inte har möjlighet att skriva ut dina bokade biljetter i tid, förbehåller sig BIG Travel rätten att återkomma med en prishöjning eller återbetalning. Du informeras i sådant fall inom 24 timmar eller nästkommande vardag efter bokningstillfället. 
 
Vid eventuellt flygplatsbyte kan det tillkomma transferkostnader som inte ingår i resans pris.
 
En del flygbolag erbjuder endast Online incheckning före avresa och tar en extra kostnad för incheckning via disk på flygplats. BIG Travel avsäger sig all ansvar om detta är missat av kund och kommer ej hantera reklamationer i dessa fall.
 
BIG Travel kan inte hållas som ansvarig om det på eller i närheten av resmålet inträffar miljökatastrof, krigshandling, strejk eller annan ingripande händelse som gör att den planerade resan inte går att genomföra. 
 
Avbeställning av resan skall göras omgående. Vid avbeställning skall resebyrån kontaktas. Då kontoret är stängt skall resenären ringa till respektive flygbolag på avreseflygplatsen.  
 
Vid avbokning av resa utan att återbetalningsgaranti tecknats, på sätt som anges i våra villkor, kan ingen återbetalning ske.
 
Återbetalningsgarantin är giltig endast om avgiften har erlagts i samband med första betalningstillfället för resan eller arrangemanget. 
 
VILLKOR FÖR ÅTERBETALNINGSGARANTI
 1. Om du genom ersättningsbar händelse tvingas inställa resa/arrangemang får du tillbaka samtliga resekostnader betalda till BIG Travel som flygbiljetter, tåg, båt, hotell, rundresor, kryssningar, hyrbil mm.
 2. Vid beräkning av ersättningsbelopp avdrages vad resenären erlagt som avgift för återbetalningsgarantin. Expeditions-, ändrings- och bokningsavgifter m m ersätts ej.
 3. Återbetalningsgarantin upphör i och med att resan/arrangemanget påbörjats och gäller aldrig vid resa i riktning mot Skandinavien.
 4. Ersättning lämnas under förutsättning att
  a) Du har tecknat återbetalningsgarantin och betalt avgiften vid första betalningstillfället för researrangemanget.
  b) Den ersättningsbara händelsen skall ha inträffat efter det att återbetalningsgarantin tecknats.
 5. Med ersättningsbar händelse menas:
  a) att du eller dig närstående person bosatt i Skandinavien drabbas av akut sjukdom eller olycksfall som kräver sjukhusvistelse, eller dödsfall.
   b) att dig närstående person, som du har för avsikt att besöka drabbas av akut sjukdom eller olycksfall som kräver sjukhusvistelse, eller dödsfall och syftet med resan på grund härav gått förlorad
  c) om du inkallas till militärtjänst eller civilförsvarsövning och inte kan beviljas uppskov
  d) om oförutsedd händelse inträffar, som förorsakar väsentlig skada på eller i din permanenta bostad i Skandinavien.
  Med närstående avses make/maka/registrerad partner/sambo, förälder, mor- och farföräldrar, barn samt syskon.
 6. Vid inställande av resa:
  a) Skall resebyrån utan dröjsmål underrättas (samma dag eller senast dagen efter den ersättningsbara händelsen)
  b) Skriftlig anmälan skall snarast göras till resebyrån (handlingarna skall vara resebyrån tillhanda senast 10 dagar efter avbeställningsdagen) med bifogande av:
  - kvitto på inbetalda avgifter för resan/arrangemanget samt flygbiljetter, vouchers och andra resedokument i original
  - av ojävig läkare utfärdat intyg som styrker avbeställningsorsaken enligt 5a, 5b. Senast 7 dagar efter avbeställningen skall läkarintyg beträffande akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall vara resebyrån tillhanda.
  - myndighets beslut att uppskov ej beviljas enligt 5c
  - polisintyg eller annan handling som utvisar orsaken till avbeställningen enligt 5d
 7. Återbetalningsgarantin omfattar inte återbetalning av resekostnader där ersättning kan erhållas från försäkringsbolag eller liknande.
Mottagen premie för Återbetalningsgaranti är återbetalningsbar upp till 12 timmar efter bokningstillfället.
Kontakta vänligen online@bigtravel.se via email. 
 
Premien för konkursskyddet återbetalas inte. Vid återbetalningen uttages en självrisk om 10 % dock lägst 500 kronor per person. Betalning tillbaka sker alltid till samma bank-, betal- och kreditkort från vilket BIG Travel tidigare av er har fått betalt. Konkursskyddet täcker inte kostnader där ersättning kan fås av försäkringsbolag eller liknande. Högsta ersättningsbelopp är 15000 kronor per person och resa. Dock högst 50 000 kronor per familj.
 
 
Flygresan kan endast utnyttjas på de i flygbiljetten angivna dagarna för ut- respektive hemresa. Flygtider och flygnummer kan ändras med kort varsel. Kontrollera färdhandlingarna noga före avresan. Före hemresa är det nödvändigt att resenären återbekräftar och kontrollerar sin biljett med berört flygbolag senast 72 timmar före avgång, OBS! gäller endast flyg utanför Europa. Detta gäller för såväl hemresa som varje eventuell extrasträcka. Sker ingen återbekräftelse (reconfirmation) riskerar resenären att förlora sin plats samt gå miste om information om eventuella separata flygbiljetter, om en flygförsening eller tidtabelländring inträffar. Även om en sådan resa bokats med god tidsmarginal mellan flygen kan varken flygbolag eller BIG Travel hållas ansvariga. Flygbiljetter är personliga och kan inte överlåtas. 
 
För dig som endast vill flyga enkel väg blir det nästan alltid billigare med en tur & retur biljett. Vår rekommendation är därför att du bokar biljetten till det lägsta tur- och returpriset till den destination som du önskar. Viktigt är att du som resenär måste infinna dig på avresan som biljetten avser, annars avbokas hela biljetten av flygbolaget. BIG Travel säljer tur- och returresor om inte enkla biljetter har bokats. Det går inte att låta bli att resa på utresan och tro att returresan kan genomföras. Flygbolagen bokar av returresan om inte utresan har genomförts. Om du inte använder utresan (s k "Noshow") blir hemresan automatiskt avbokad. Ingen återbetalning eller ombokning är då möjlig. Om ni har köpt en tur- och retur biljett men valt två separata biljetter (OBS! Flera biljetter) så hanteras detta som två enkel resor.
 
När resan är betald är inga ändringar/ombokningar av till exempel flygtider eller -dagar tillåtna. Ändringar som innebär annan avreseort, avresedag eller annan resa är att betrakta som avbeställning och nybokning. Detta gäller dock inte för ombokningsbara businessklassbiljetter. 
 
BIG Travel kan inte hållas ansvarig om flygbolag, oavsett anledning, ställer in flygningar, orsakar förseningar eller förorsakar resenären extrakostnader för övernattningar, hotell med mera.. 
 
Med paketreseliknande resor avses resor där BIG Travel sålt en kombination av tjänster som inte utgör en paketresa enligt definitionen i paketreselagen, men kombinationen ändå uppvisar en påtaglig likhet med en paketresa.
 
Ändringar som avser paketreseliknande resa där hela resans pris är erlagt, är att betrakta som avbeställning och nybeställning. 
 
Resenären skall vara försedd med giltigt pass (giltigt minst 6-7 månader). Till vissa resmål krävs även visum. Det är resenärens eget ansvar att hålla sig informerad om gällande regler för visum och transitvisum i de länder som resenären skall besöka under resan. Respektive lands ambassad/konsulat skall kontaktas för information. 
 
Det är resenärens ansvar att omgående vid bekräftelse från BIG Travel kontrollera att bokningen överensstämmer med vad som bokats. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.  
 
Resenären har även skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Muntliga löften av inbokningspersonal av väsentlig betydelse för resenären skall för att kunna åberopas vara skriftligen bekräftade.  
 
BIG Travel äger rätt att göra innehållet i en resenärs bokning tillgängligt för tredjepart i syfte att tillhandahålla informationen direkt i resenärens mobiltelefon, en såkallad mobil itinerary. Tredjeparts regelverk lyder givetvis under PUL (personuppgiftslagen). Den information som skickas till Dig via SMS i samband med tjänsten BIG SMS hämtas från tredje parts databas. Den information som återfinns däri tillhandahålls löpande av en mängd olika parter och tredje part varken kontrollerar eller tar del av innehållet i denna information. BIG Travel och tredje part kan således inte kontrollera och påtar sig inte heller något ansvar för den information som skickas till Dig i samband med Din användning av Tjänsten. Du är medveten om att all information som tillhandahålls Dig genom tjänsten BIG SMS tillhandahålls i befintligt skick och Din användning av tjänsten BIG SMS sker på Din egen risk. BIG Travel och tredje part friskriver sig från allt ansvar för informationen som tillhandahålls via tjänsten BIG SMS inklusive men inte begränsat till, informationens riktighet, relevans och/eller dess lämplighet. Vidare, ansvarar BIG Travel och tredje part inte för och lämnar inga garantier avseende fel, störningar eller intrång i eller utebliven distribution av tjänsten BIG SMS. BIG Travel och tredje part ansvarar heller inte för och garanterar inte att informationen tillhandahålls Dig i rätt tid eller att informationen är komplett. BIG Travel och tredje part kommer att göra sitt bästa för att tillse att informationen skickas till Dig i rätt tid och att den är korrekt och kommer att göra sitt bästa för att rätta fel och oriktigheter i tjänsten BIG SMS så långt detta är möjligt men BIG Travel och tredje part har inga skyldigheter och lämnar inga garantier i detta avseende. Vid felaktigt levererade meddelanden och/eller felaktig information ber BIG Travel Dig kontakta tredje part via e-mail till info@traveas.com. Tjänstens fullständiga användarvillkor: klicka här
 
Eventuella klagomål som ej kunnat åtgärdats på plats direkt eller vid aktuell tidpunkt – skall reklamation ske inom 10 dagar från resans avslutande och skall vara skriftlig. Reklamationer inkomna till BIG Travel senare betraktas ej. Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören/resebyrån visar att felet beror på ett hinder utanför resebyråns kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde undvikit eller övervunnit.  
 
Bokning av plats på reguljära flygbolag görs i reservationssystemet Amadeus, Amadeus Global Travel Distribution S.A. Salvador de Madariaga, 1, E-28027 Madrid, SPAIN. Det är vår plikt att upplysa resenären att dennes uppgifter finns lagrade i Amadeus´s databas i två år räknat från inbokningstillfället.
 
 
 
Acceptera cookies
För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies.
Läs mer om cookies