Viktigt vid resa till USA!
 

Skärpta säkerhetsregler för resenärer till USA

När du reser till USA är det många omfattande säkerhetskontroller, därför rekommenderar vi alla våra kunder att vara i mycket god tid på flygplatsen inför resan. Minst 3 timmar rekommenderas av många flygbolag.

Som svensk medborgare kan man normalt resa till USA utan visum om vistelsen är kortare än 90 dagar. Nytt är att man söker Inresetillstånd elektroniskt via en webbsida - läs mer under ESTA. Dessutom måste man i förväg fylla i en sk. APIS-blankett.

ESTA

Nytt för 2016
Efter den 31 mars 2016 ska alla resenärer som utnyttjar ESTA uppvisa ett biometriskt pass. Passet ska utöver informationen om passets ägare innehålla ägarens biometriska särdrag och namnteckning. Alla pass som utfärdats till medborgare i de nordiska länderna efter 2012 bör uppfylla detta krav.

Om man ska till USA efter den 31 mars 2016 och inte har ett biometriskt pass bör man ansöka om ett nytt pass alternativt ansöka om visum på den amerikanska ambassaden.

ESTA-ansökan måste fyllas i av alla svenska och nordiska medborgare. Resenärer med andra nationaliteter där USA kräver ordinarie visum måste själv att kontrollera nödvändiga formaliteter. Absolut senast 72 timmar före avresa skall varje resenär själv ansvara för att lämna uppgifter via ESTA, ESTA gäller sedan för obegränsat antal inresor under två år. Skulle ni byta pass måste ny ESTA-ansökan göras.

Gå till https://esta.cbp.dhs.gov klicka vidare på ”Svenska” för att fylla i blanketten.
Denna anmälan skall framöver ersätta immigrationsblanketten som delas ut på flyget (fortfarande kan dock blanketten delas ut ombord och i så fall skall den fyllas i) Blankett för tullen erhålles ombord och skall fortsättningsvis också fyllas i inför varje inresa. OBS! Kostnaden för ESTA är ca 100 Sek.

Gör din ESTA-ansökan här

Följande gäller för en ESTA-ansökan:

• En godkänd ESTA ansökan ger tillstånd att resa till USA dock inte automatiskt uppehållstillstånd.  Uppehållstillstånd erhålls som tidigare av US Customs and Border Protection vid ankomst.
• Vid en ej godkänd ESTA-ansökan behöver istället en visumansökan göras.
• Namnbyte eller passbyte kräver ny ESTA-ansökan.
• Vid förändringar gällande resrutt och destination kan en uppdatering av befintlig ansökan göras.
OBS! Ange alltid första förnamnet som står i passet i ansökan, även om det ej är tilltalsnamnet.

Secure flight-information

För den som ska resa till, från, via eller inom USA är det nödvändigt att fylla i vissa uppgifter på en APIS-blankett. Sedan 8:e mars 2012 gäller detta även den som flyger genom amerikanskt luftrum (utan att landa i USA).

Resebyrån måste lägga in viss information på en Secure Flight-rad med uppgifter om varje resenär: alla namn enligt passet, kön och födelsedata, innan flygbiljetterna tas ut. Flygbolaget måste i sin tur meddela de amerikanska myndigheterna informationen senast 72 timmar före avresa.

Följande gäller för en APIS-anmälan:

1) Om du bokat din flygresa hos BIG Travel över telefon eller i en av våra BIG Travel-butiker skall du lämna uppgifterna till BIG Travel snarast, dock minst 35 dagar före avresa, alternativt inom tre dagar vid senare bokning, men aldrig senare än fyra arbetsdagar före avresa. Flygbolagen måste rapportera Secure flight-informationen senast 72 timmar innan avresa till de amerikanska myndigheterna. Det är resenärens, alltså ditt, ansvar att dels lämna korrekt information och dels att informationen verkligen meddelas BIG Travel i tid.

2) Om du bokat din flygresa online på www.bigtravel.se gäller följande: Vi rekommenderar alla resenärer att fylla i uppgifterna i god tid före avresan och att lämna den ifyllda blanketten till incheckningspersonalen. Man kan också lämna samma uppgifter direkt på några av flygbolagens hemsidor. Uppgifterna måste vara korrekta, annars kan du  riskera att inte få följa med flyget!

Informationsplikt
• resenärens första adress under vistelsen i USA (gata, nummer, postkod, stad, delstat eller fullständig hotelladress)
• resenärens hemland
• avrese- och ankomstflygplats
• information om eventuell transit om resan fortsätter med flyg i USA
• namn på kryssningsfartyg och embarkeringshamn om resan fortsätter med kryssning
• namn och adress på hyrbilsföretag om resan fortsätter med hyrbil

Ladda ner din APIS-blankett här

Maskinläsbara pass

Från den 26 juni 2005 krävs visum för USA-resenärer som inte har maskinläsbart pass. Följande gäller för svenska medborgare:

Inget visum krävs för

• Svenska maskinläsbara EU-pass med vinröd pärmsida. Det gäller också barn som måste ha ett eget pass och inte längre kan vara inskrivet i föräldrarnas pass. Samma regler gäller vid mellanlandning på amerikansk flygplats. För mer information, vänligen läs mer på amerikanska ambassadens hemsida. OBS. att både ESTA-ansökan samt APIS-blankett måste fyllas i.

Visum krävs för:

• svenskt pass med blå pärmsida, utfärdat av polismyndighet, som saknar de tryckta två raderna längst ner på personsidan
• provisoriskt pass

Enligt den amerikanska lagen ’Visa Waiver Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015’ kan inte personer resa visumfritt till USA under Visa Waiver Program om de har rest eller varit närvarande i Iran, Irak, Sudan och/eller Syrien efter den 1 mars 2011 (med vissa undantag om resorna har varit i diplomatiska eller militära ändamål för ett land som ingår i Visa Waiver Program), ELLER om dessa personer även är innehavare av ett medborgarskap i Iran, Irak, Sudan och/eller Syrien. För mera information beträffande ändringar under denna lag vänligen besök http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program

Viktigt vid resa till Kanada!

Från och med den 29 september 2016 behövs det ansökan om ett eTA till Kanada.

Kanada inför ett nytt inresekrav, mer känt som ett Electronic Travel Authorization (eTA), för utländska medborgare utan vilsumkrav för inresa eller genomresa till Kanada. Undantag görs för amerikanska medborgare och resenärer med giltigt visum.
 
Med början den 1 augusti 2015, kan behöriga personer ansöka om ett eTA online. Den 29 september 2016 kommer detta nya krav bli obligatoriskt och resenärer kommer behöva ett eTA innan de kan gå ombord ett flyg till Kanada. 
 

Gör din ETA-ansökan här


 

Flyg till USA

Acceptera cookies
För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies.
Läs mer om cookies