Affärsresor, privatresor, grupp- och konferensresor

MER ÄN 30 ÅRS ERFARENHET

BIG Travel är en av Nordens ledande affärsresebyråer med den senaste digitala bokningstekniken och lokala servicekontor i Sverige, Danmark och Finland. Vi erbjuder våra företagskunder affärs- och möten & evenemangsresor från marknadens bredaste utbud inom flyg, tåg, hotell, hyrbilar marktransporter mm.

Med mer än 30 års erfarenhet är det vår målsättning att vara det självklara valet för företaget och affärsresenären. Genom att samla marknadens utbud av flyg, tåg, hotell, hyrbilar och mycket mer på ett och samma ställe kan vi erbjuda våra företagskunder bästa möjliga pris och service oavsett typ av resa. Oavsett om du bokar din resa via våra självbokningssystem eller per telefon ska våra resenärer erbjudas omtanke, engagemang och tillgänglighet. Det ska vara enkelt att resa med BIG Travel.

– Enkelt helt enkelt

BIG Travels grundidé är flexibilitet och att alltid vara först med det senaste. Våra kunniga resekonsulter ska alltid kunna erbjuda resenären den bästa lösningen. Vår ambition är att vara en trygg och pålitlig partner.

RADIUS TRAVEL – NÄR VÅRA KUNDER BEHÖVER SERVICE UTANFÖR NORDEN

Vi är stolt medlem av det ledande globala nätverket av oberoende affärsresebyråer, Radius Travel. Det innebär att vi har kapaciteten och resurserna att hjälpa dig konsolidera ditt reseprogram, både regionalt och globalt. Vi erbjuder en omfattande och komplett service så att hela ert reseprogram verkligen fungerar i alla länder: globala upphandlingar, implementering, kontohantering, data och besparingar – alltsammans med oöverträffad lokal service.

Precis som vi, uppfyller alla medlemsbyråer i Radius nätverk högt ställda krav gällande drift, ekonomi och service. Precis som vi, är alla medlemmar väl förtrogna med sin egen hemmamarknad, vilket innebär att dina resenärer i det lokala landet, runt om i Världen får service från våra lokala medlemskollegor som kan språket, kulturen, lokala transportörer och alla de unika egenskaperna på den specifika marknaden.

Vi finns här för dig om du vill ha alla fördelar med ett konsoliderat program, kombinerat med personlig service och hjälp. Tillsammans med Radius Travel gör vi ditt hela reseprogram globalt.

För mer information om Radius Travel och andra ledande medlemsbyråer i Radius nätverk, besök Radius Travel.

SAMHÄLLSANSVAR

1,6 MILJONERKLUBBEN

BIG Travel är medlem och sponsor av 1,6 & 2,6 miljonerklubben. En ideell kvinnohälsoorganisation som grundades 1998 och som arbetar för kvinnors hälsa. Organisationen informerar och inspirerar till bättre hälsa och värnar om kvinnans situation i samhället i stort, bland annat på arbetsmarknaden och som kulturbärare. De arbetar för att genusaspekten ska bli en obligatorisk del i medicinsk forskning och läkarutbildning. De driver även egna projekt för kvinnors hälsa med fokus på förebyggande hälsa och kunskapsspridning.

Namnet på föreningen har sitt ursprung i att det 1998 fanns 1,6 miljoner kvinnor över 45 år i Sverige. Tio år senare, år 2008, bildades gruppen 2,6 miljonerklubben för de yngre kvinnorna, från 25 år och uppåt. 1,6 och 2,6 miljonerklubben arbetar för samma mål – vi vill förbättra kvinnors hälsa och välmående. Alla över 18 år är välkomna som medlemmar i föreningen (även män).

1,6 & 2,6 miljonerklubben har ca 33 000 medlemmar vilket gör dem till en av landets största ickepolitiska kvinnoföreningar. Organisationen ger ut en tidning, böcker, kalender och samt arrangerar ett 40-tal seminarier och politiska hearings per år. Dessutom anordnas resor, utflykter och motions- och kulturevenemang.

VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Vi följer EU:s Dataskyddsförordning, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL) och ställer högre krav på information och dokumentation på de som hanterar någon form av personuppgifter. Vi har kartlagt hur GDPR påverkar vårt, våra samarbetspartners, leverantörers och kunders arbetssätt samt följer kontinuerligt upp att vår plan efterlevs.

Du kan läsa om BIG Travel integritetspolicy här.

För mer information angående Dataskyddsförordningen (GDPR).
Välkommen att kontakta oss på e-post: gdpr@bigtravel.se

KVALITETSPOLICY

För BIG Travel är kvalitet en central fråga. Ordning och reda samt god kvalitet är grunden för en långvarig och gynnsam affärsrelation med våra kunder och samarbetspartners. För kunden är det vitalt att veta att de resetjänster och dokument som vi levererar motsvarar de högt ställda krav som kunden har all rätt att ställa på oss.

Vi arbetar därför på ett systematiskt sätt med att ständigt förbättra de tjänster vi levererar. Detta gör vi dels genom ett proaktivt arbete där vi identifierar risker och möjligheter som underlag för vår planering och dels genom att systematiskt analysera och genomföra åtgärder avseende inträffade avvikelser och reklamationer för att förhindra att det ska ske igen.

Utifrån detta och utifrån de krav som ställs på vår verksamhet från kunder, samarbetspartners och myndigheter sätter vi upp mål och handlingsplaner för vårt förbättringsarbete. Därför har BIG Travel valt att certifiera sig enligt ledningssystemet för kvalitet – ISO 9001.

MILJÖPOLICY

För BIG Travel såväl som för de flesta organisationer är miljön en central fråga. Miljöhänsyn är en av grunderna för ett långvarigt och hållbart samhälle vilket BIG Travel eftersträvar att bidra till.

BIG Travel arbetar ständigt med att minska miljöpåverkan både i vårt eget arbete i kontor och butiker och genom att erbjuda våra kunder en miljövänligare reseservice. Detta gör vi genom att medvetandegöra våra kunder och samarbetspartners om vårt miljötänkande före, under och efter resans genomförande och att det är viktigt att de följer de regler och värderingar som krävs för ett aktivt miljöarbete. I våra processer ser vi till att uppfylla de lagar och andra krav inom miljöområdet som vi berörs av.

Klimatkompensering

Klimatkompensera och bidra till en hållbar utveckling! De flesta former av resor, boende och konsumtion bidrar till klimatförändringar. BIG Travel ger dig möjlighet att klimatkompensera din resa för de koldioxidutsläpp som den orsakar, oavsett om du väljer att kompensera för din flyg- eller bilresa eller din hotellvistelse. Du kan göra det som privatperson eller som företagskund.

Förutom att vi erbjuder möjligheten att göra direktkompensation med valda flygbolagspartners vid varje bokningstillfälle, erbjuder vi en långsiktig miljökompensation tillsammans med vår samarbetspartner Tricorona Climate Partner AB. Därigenom kan BIG Travel erbjuda klimatneutralisering och klimatkompensationsprojekt av högsta kvalitet, certifierade av bland andra FN och eller Gold Standard.

CDM-projekten (Clean Development Mechanism) uppfyller Kyotoprotokollets kriterier om att löpande kvantifiera klimatnyttan. Kontrollen sköts av oberoende auktoriserade revisorer som rapporterar om projektet till FN.

Varje CDM-projekt granskas kontinuerligt för att beräkna den faktiska utsläppsreduktionen under den aktuella perioden, vartefter FN utfärdar utsläppsreduktionscertifikat, eller CER (Certified Emission Reduction). CDM-projekt är ofta investeringar i förnybar energi.

Gold Standard är en global ideell stiftelse som initierades 2003 av ett flertal miljöorganisationer, däribland WWF International och Greenpeace International, och är den enda certifieringsstandard som är godkänd och betrodd av mer än 80 internationella miljöorganisationer. Projekten övervakas även av en oberoende teknisk rådgivande kommitté och kontrolleras av oberoende revisorer. Gold Standard är ett vanligt upphandlingskrav i offentlig upphandling av CDM-projekt. Gold Standard verifierar såväl CDM- som VER-projekt.

Så fungerar det
Merparten av vårt resande, vårt boende och vår konsumtion påverkar klimatet genom utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid från fossilenergi. För att undvika omfattande klimatförändringar måste vi minska världens totala utsläpp av växthusgaser. Det viktigaste du kan göra är att minska dina egna direkta utsläpp.

För de utsläpp som finns kvar, kan du neutralisera effekten genom att bidra till ett projekt som leder till att minska utsläpp någon annanstans i motsvarande grad. Detta kallas för klimatkompensation. När du väljer att beräkna och neutralisera dina utsläpp, bidrar du till utvecklingen av förnybar energiproduktion i olika länder, inom ramarna för Kyotoprotokollet. Genom att minska behovet av fossilkraft i dessa länder, skapar Tricoronas projekt verkliga utsläppsminskningar i dag, samtidigt som de minskar världens beroende på fossila bränslen i framtiden.

5 goda skäl för att klimatkompensera

  • Motverka utsläpp av växthusgaser
  • Bidrag till hållbar utveckling
  • Det är svårt att komma ner till noll
  • Ekonomiskt incitament till förändring
  • Stärk ditt varumärke

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!