Om BIG Travel

  • Stolt
  • Framåt
  • Tillsammans

…Med den senaste tekniken.

Mer än 35 års erfarenhet

BIG Travel är en av Nordens ledande affärsresebyråer med den senaste digitala bokningstekniken med servicekontor i Norden med säte i Sverige. Vi erbjuder en heltäckande reseservice till våra avtal kunder affärs- och möten & evenemangsresor från marknadens bredaste utbud inom flyg, tåg, hotell, hyrbilar marktransporter mm.

Med mer än 35 års erfarenhet är det vår målsättning att vara det självklara valet för företaget och affärsresenären. Genom att samla marknadens utbud av flyg, tåg, hotell, hyrbilar och mycket mer på ett och samma ställe kan vi erbjuda våra företagskunder bästa möjliga pris och service oavsett typ av resa. Genom våra digitala verktyg ska våra resenärer erbjudas omtanke, engagemang och tillgänglighet du når oss idag snabbast via chatten. Att bli kund till BIG Travel är Enkelt helt enkelt

BIG Travels grundidé är flexibilitet och att alltid vara först med det senaste. Våra kunniga resekonsulter ska alltid kunna erbjuda resenären den bästa lösningen. Vår ambition är att vara en trygg och pålitlig partner.

BIG Travel Global – När våra kunder behöver service utanför Norden

BIG Travel är en av Nordens ledande affärsresebyråer med den senaste digitala bokningstekniken med servicekontor i Norden med säte i Sverige. Vi erbjuder en heltäckande reseservice till våra avtal kunder affärs- och möten & evenemangsresor från marknadens bredaste utbud inom flyg, tåg, hotell, hyrbilar marktransporter mm.

Med mer än 35 års erfarenhet är det vår målsättning att vara det självklara valet för företaget och affärsresenären. Genom att samla marknadens utbud av flyg, tåg, hotell, hyrbilar och mycket mer på ett och samma ställe kan vi erbjuda våra företagskunder bästa möjliga pris och service oavsett typ av resa. Genom våra digitala verktyg ska våra resenärer erbjudas omtanke, engagemang och tillgänglighet du når oss idag snabbast via chatten. Att bli kund till BIG Travel är Enkelt helt enkelt

BIG Travels grundidé är flexibilitet och att alltid vara först med det senaste. Våra kunniga resekonsulter ska alltid kunna erbjuda resenären den bästa lösningen. Vår ambition är att vara en trygg och pålitlig partner.

Vår personuppgiftspolicy

Vi följer EU:s Dataskyddsförordning, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL) och ställer högre krav på information och dokumentation på de som hanterar någon form av personuppgifter. Vi har kartlagt hur GDPR påverkar vårt, våra samarbetspartners, leverantörers och kunders arbetssätt samt följer kontinuerligt upp att vår plan efterlevs.

För mer information angående Dataskyddsförordningen (GDPR).

Välkommen att kontakta oss på e-post: gdpr@bigtravel.se

Kvalitetspolicy

För BIG Travel är kvalitet en central fråga. Ordning och reda samt god kvalitet är grunden för en långvarig och gynnsam affärsrelation med våra kunder och samarbetspartners. För kunden är det vitalt att veta att de resetjänster och dokument som vi levererar motsvarar de högt ställda krav som kunden har all rätt att ställa på oss.

Vi arbetar därför på ett systematiskt sätt med att ständigt förbättra de tjänster vi levererar. Detta gör vi dels genom ett proaktivt arbete där vi identifierar risker och möjligheter som underlag för vår planering dels genom att systematiskt analysera och genomföra åtgärder avseende inträffade avvikelser och reklamationer för att förhindra att det ska ske igen.

Utifrån detta och utifrån de krav som ställs på vår verksamhet från kunder, samarbetspartners och myndigheter sätter vi upp mål och handlingsplaner för vårt förbättringsarbete. Därför har BIG Travel valt att certifiera sig enligt ledningssystemet för kvalitet – ISO 9001.

SveCert_SwAc_ISO_9001_Swe_72dpi

Miljöpolicy

För BIG Travel såväl som för de flesta organisationer är miljön en central fråga. Miljöhänsyn är en av grunderna för ett långvarigt och hållbart samhälle vilket BIG Travel eftersträvar att bidra till.

BIG Travel arbetar ständigt med att minska miljöpåverkan både i vårt eget arbete i kontor och genom att erbjuda våra kunder en miljövänligare reseservice. Detta gör vi genom att medvetandegöra våra kunder och samarbetspartners om vårt miljötänkande före, under och efter resans genomförande och att det är viktigt att de följer de regler och värderingar som krävs för ett aktivt miljöarbete. I våra processer ser vi till att uppfylla de lagar och andra krav inom miljöområdet som vi berörs av.

Klimatkompensering
Klimatkompensera och bidra till en hållbar utveckling! De flesta former av resor, boende och konsumtion bidrar till klimatförändringar. BIG Travel ger dig möjlighet att klimatkompensera din resa för de koldioxidutsläpp som den orsakar, oavsett om du väljer att kompensera för din flyg- eller bilresa eller din hotellvistelse. Du kan göra det som privatperson eller som företagskund.

Förutom att vi erbjuder möjligheten att göra direktkompensation med valda flygbolagspartners vid varje bokningstillfälle, erbjuder vi en långsiktig miljökompensation tillsammans med vår samarbetspartner Tricorona Climate Partner AB. Därigenom kan BIG Travel erbjuda klimatneutralisering och klimatkompensationsprojekt av högsta kvalitet, certifierade av bland andra FN och eller Gold Standard.

CDM-projekten (Clean Development Mechanism) uppfyller Kyotoprotokollets kriterier om att löpande kvantifiera klimatnyttan. Kontrollen sköts av oberoende auktoriserade revisorer som rapporterar om projektet till FN.

Varje CDM-projekt granskas kontinuerligt för att beräkna den faktiska utsläppsreduktionen under den aktuella perioden, vartefter FN utfärdar utsläppsreduktionscertifikat, eller CER (Certified Emission Reduction). CDM-projekt är ofta investeringar i förnybar energi.

Gold Standard är en global ideell stiftelse som initierades 2003 av ett flertal miljöorganisationer, däribland WWF International och Greenpeace International, och är den enda certifieringsstandard som är godkänd och betrodd av mer än 80 internationella miljöorganisationer. Projekten övervakas även av en oberoende teknisk rådgivande kommitté och kontrolleras av oberoende revisorer. Gold Standard är ett vanligt upphandlingskrav i offentlig upphandling av CDM-projekt. Gold Standard verifierar såväl CDM- som VER-projekt.

3 goda skäl för att klimatkompensera
• Bidrag till hållbar utveckling
• Det är svårt att komma ner till noll
• Alla kan bidra med något – Stärk ditt varumärke