BIG Travel väljer Event Logics plattform

BIG Travel väljer Event Logics plattform för digitalisering av mötes- och eventbokning

BIG Travel, som är en av Nordens största affärsresebyråer och marknadsledare mot offentlig sektor, erbjuder idag heltäckande digital-reseservice med bland annat möten, evenemangsresor och konferenser. Med målsättningen att digitalisera kundresan och hjälpa fler användare på kortare tid har man ingått partnerskap med Event Logic.

I slutändan handlar allt om ökad användarnytta och relevans

Med hjälp av Event Logics plattform erbjuder vi förenklade och effektiva bokningsflöden som försätter kunden och BIG Travel i en slagkraftig position inför en återgång till ett mer normalt marknadsläge.

“Fjolåret var en minst sagt tydlig manifestation över att världen är föränderlig. Det enda vi kan veta säkert är att de sätt på vilka vi reser, möts och arbetar kommer att fortsätta anpassa sig efter den globala världsbilden. Vi på BIG Travel har tagit tillfället i akt och blickat inåt – utmanat oss själva och hela vår existens vilket har resulterat i att vi ställer om. Våra digitala verktyg ligger i framkant och det vi nu kompletterar med är en digitalisering av mötes- och konferensbokningar där kunderna står i fokus. Vi är väldigt spända på vad vi har och kommer att åstadkomma tillsammans med Event Logic”,

Johan Nyrén, Senior Partner på BIG Travel.

“För oss som bransch är det direkt nödvändigt att söka synergier och försöka hjälpas åt att göra 1+1 till tre. Genom att skärskåda var vi kan komplettera varandra och därefter söka former för samarbete ökar vi användarnyttan vilket allt i slutändan handlar om. Det ska bli väldigt spännande att följa vilka effekter som kommer att kunna härledas till detta partnerskap, både för oss och BIG Travel”

Event Logics VD Henrik Vallentin